IEEE C/DC 1857 Working Group
IEEE Audio Video Coding Working Group (1857 WG)

Member list of 1857.4

Last name First name Affiliation
Gao Wen  Peking University (Chair)
Reader Cliff  professional lawyer (Vice-Chair)
HUANG Tiejun  Peking University (Task Force Chair)
Xie Haiying  Zhongguancun Audio Video Technology Innovation Alliance (Secretary)
MA Siwei  ICT, CAS (Chief Editor)
WU Feng  ICT, CAS
HE Yun  Tsinghua University
YU Lu  Zhejiang University
LIANG Fan  Sun-Yat Sen Univeristy
FAN Xiaopeng  Harbin Institute of Technology
ZHENG Xiaozhen  Huawei Technology
ZHAO Haiwu  SVA
LU Yan  ICT, CAS
ZHANG Li  Peking Univeristy
JI Xiangyang  ICT, CAS
LI Guoping  SVA
LOU Jian  Zhejiang University
WANG Qiang  ICT, CAS
XIONG Lianhuan  Huawei
ZHENG Jianhua  Huawei
ZHANG Xianguo  Peking University
WANG Ronggang  France Télécom
WANG Zhenyu  Peking University