IEEE P7003 Working Group

2019 Meetings

11 January
Agenda (Approved) / Minutes (Approved)

7 February
Agenda (Approved) / Minutes (Approved)

28th February – 1st March (Face-to-Face meeting)
Agenda (Approved) / Minutes (Approved)

4th April
Agenda (Approved) / Minutes (Approved)

2nd May
Agenda (Approved) / Minutes (Approved)

6th June
Agenda (Approved) / Minutes (Approved)

4th July
Agenda (Approved) / Minutes (Approved)

1st & 2nd August (Face-to-Face meeting)
Agenda

5th September
Agenda / Notes

11th October
Agenda  / Notes

7th November
Agenda (Approved) / Minutes (Approved)

5th December
Agenda (Approved) / Minutes (Approved)